Punkter att notera innan du startar formsprutningsmaskinen

2021-07-08

Förformsprutningsmaskin, strikt att följa de korrekta stegen och metoderna för drift och användning kan sägas vara ett av de viktiga sätten att förlänga dess livslängd.

Kontrollera först om det finns tillräckligt med smörjolja i varje rörlig del och tillsätt tillräckligt med smörjolja i varje del.
För det andra, slå på den elektriska värmaren för att värma alla delar av fatet. När varje temperatur uppfyller kraven utförs värmebehållning under en viss tid. När temperaturen på utrustningen är stabil kommer värmebehållningstiden för olika utrustningar och olika material att vara olika i olika stadier.
För det tredje måste formsprutningsmaterialet läggas i en tillräcklig mängd och det ursprungliga formsprutningsmedlet ska torkas.
För det fjärde bör värmeskölden på fatet vara väl täckt, vilket inte bara sparar el, utan också förlänger livslängden för värmeslingan och den aktuella kontaktorn.
För det femte, kontrollera om det finns vatten, olja etc. i kontrollboxen på den elektriska apparaten för att undvika fukt. Om utrustningen är fuktig bör den hanteras av professionell underhållspersonal.
För det sjätte, kontrollera om nätspänningen är konsekvent, i allmänhet inte mer än eller mindre än 20% av dess standard.
Sjunde, kontrollera om varje nödutrustning avformsprutningsmaskinär normal. Kontrollera om varje kylrör är avblockerat.
  • QR